(1)
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“. HOS 2020, 3, 156-157.