(1)
ახალკაციშვილი გ. ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა. HOS 2021, 4, 76-91.