ჯაფარიძე ა. (2020). საფლავი. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, 3, 146–151. Retrieved from https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2763