აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. (2020). რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“ . აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, 3, 156–157. Retrieved from https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766