ახალკაციშვილი გ. (2021). ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, 4, 76–91. https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.76-91