ჯაფარიძე ა. საფლავი. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, [S. l.], v. 3, p. 146–151, 2020. Disponível em: https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2763. Acesso em: 24 oct. 2021.