ახალკაციშვილი გ. ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, [S. l.], v. 4, p. 76–91, 2021. DOI: 10.48614/hos.4.2021.76-91. Disponível em: https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2842. Acesso em: 25 jan. 2022.