აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2020. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October):156-57. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766.