ახალკაციშვილი გიორგი. 2021. “ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October):76-91. https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.76-91.