აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი (2020) “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“ ”, აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, 3, pp. 156–157. Available at: https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766 (Accessed: 24October2021).