ახალკაციშვილი გ. (2021) “ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”, აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, 4, pp. 76–91. doi: 10.48614/hos.4.2021.76-91.