[1]
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი, “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“ ”, HOS, vol. 3, pp. 156–157, Oct. 2020.