[1]
ახალკაციშვილი გ., “ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”, HOS, vol. 4, pp. 76–91, Oct. 2021.