ჯაფარიძე ა. “საფლავი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, vol. 3, Oct. 2020, pp. 146-51, https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2763.