აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, vol. 3, Oct. 2020, pp. 156-7, https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766.