ახალკაციშვილი გ. “ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, vol. 4, Oct. 2021, pp. 76-91, doi:10.48614/hos.4.2021.76-91.