ჯაფარიძე ასმათ. “საფლავი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October 5, 2020): 146–151. Accessed October 24, 2021. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2763.