1.
ახალკაციშვილი გ. ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა. HOS [Internet]. 2021Oct.5 [cited 2022Jan.25];4:76-91. Available from: https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2842