ტომი 2 (2019): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე

					View ტომი 2 (2019): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე
გამოქვეყნებულია: 2019-10-20

სრული ნომერი

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია

იუბილე