სტატიის დეტალებში დაბრუნება Negation and Conditional-Resultative Hypotactic Constructions in the Kartvelian Languages Download Download PDF