სარედაქციო კოლეგია

 

სარედაქციო კოლეგია : 

ვალერი ასათიანი (მთავარი რედაქტორი, თსუ)

ეკატერინე კობახიძე (რედაქტორი, თსუ)

მარინა გიორგაძე (ბსუ)

ქეთევან ნადარეიშვილი (თსუ)

მანანა ფხაკაძე (თსუ)

ანი ჩიქოვანი (თსუ)

ნინო ჩიხლაძე (აწსუ)

  

საორგანიზაციო ჯგუფი:

ეკატერინე კვირკველია (თსუ)

მარიამ კალაძე (თსუ)